آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

هدف:
حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور همراه با تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان برای فعالیت‌های جمعی دانشجویان
زمینه‌های فعالیت:

 • مناظره و نقد علمی
 • هم اندیشی و نشست‌های تخصصی
 • مطالعات و پژوهشی‌های علمی
 • نشر و ترویج یافته‌های علمی
 • فعالیت‌های کمک آموزشی
ارکان و تشکیلات:
- شورای مدیریت علمی: ۵ عضو اصلی، ۲ عضو علی‌البدل که با رأی مستقیم و کسب نسبی آرا برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند.

**فقط دانشجویان شاغل به تحصیل، حق رأی دارند.

مهمترین وظایف شورای مدیریت:
 • جذب دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت های علمی - پژوهشی
 • برنامه ریزی، ساماندهی، اجرا و هدایت فعالیت‌های علمی - پژوهشی
 • برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح های پژوهشی - مطالعاتی
 • تدوین برنامه‌های سالانه
 • همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاء هیأت علمی دانشگاه/مؤسسه
 • انتخاب یک نفر به عنوان دبیر انجمن علمی از میان اعضاء شورای مدیریت علمی و معرفی آن به رئیس دانشگاه/مؤسسه
وظایف دبیر انجمن:
- برگزاری جلسات شورای مدیریت انجمن و پیگیری، نظارت بر اجرای مصوبات - ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل انجمن علمی دانشجویی