آموزش های الکترونیکی

اساتید گرامی نرم افزار کاهش حجم فایل های تصویری تولید شده در powepoint جهت ارسال توسط ایمیل و پیام رسان ها به همراه فیلم آموزشی فشرده سازی و کاهش حجم یه یک دهم گذاشته شده است تا بتوانید حجم فایل های ارسالی خود را کاهش دهید. لطفا اساتید نکات ذکر شده در فیلم آموزشی را رعایت بفرمایند تا دانشجویان در دریافت فایل دچار مشکل پهنای باند نشوند .