آموزش های الکترونیکی

اساتید گرامی نرم افزار کاهش حجم فایل های تصویری تولید شده در powepoint جهت ارسال توسط ایمیل و پیام رسان ها به همراه فیلم آموزشی آن گذاشته شده است تا بتوانید حجم فایل های ارسالی خود را کاهش دهید.