انجمن علمی مؤسسه آموزش عالی بهار

به منظور حمایت و تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در مؤسسه، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان، فراهم‌آوردن بستری مناسب برای فعالیت‌های علمی دانشجويان، و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، انجمن علمی دانشجویی در مؤسسه آموزش عالی بهار تشکیل شده است.

فعالیت های انجمن علمی
 • بازدید از مرکز مخابرات استقلال مشهد
 • بازدید از سایت نیروگاه بادی بینالود نیشابور
 • بازدید از کارخانه فن ژنراتور
 • بازدید از پست ۱۳۲ کیلووات دانشجو
 • بازدید از نیروگاه برق مشهد
 • بازدید از خط مونتاژ ایران خودرو در شهرک بینالود
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش
 • آشنایی دانشجویان با مشاغل توسط شرکت مهندسی لکودرتهران
 • مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
 • برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
 • تشکیل انجمن IEEE