برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی
۱- با توجه به ارزیابی آموزش مؤسسه، دروسی که مطابق استاندارد اجرا نشده است، ناتمام تلقی شده و پس از پایان امتحانات ادامه خواهد یافت.
۲- با توجه به گزارش دریافتی از اساتید و فرایند ارزیابی، امتحان اکثر دروس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. (تنها تعداد محدودی از دروس که ارزیابی مناسبی در طول ترم انجام نشده است امتحان به صورت حضوری برگزار می‌گردد.)
**دروسی که با رنگ سبز مشخص شده اند ناتمام تلقی شده و امتحان آن پس از اتمام بازه امتحانی برگزار خواهد شد. بدیهی است که تاریخ دقیق امتحان این دروس اطلاع رسانی خواهد شد
***امتحان دروسی که با رنگ صورتی مشخص شده است به صورت حضوری و در موسسه برگزار خواهد شد
****امتحان سایر دروس به صورت آنلاین و غیر حضوری خواهد بود