جهت مشاهده تاریخ ثبت‌نام، مقطع خود را انتخاب نمایید:

جهت مشاهده مدارک لازم برای ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید.
متعاقباً اعلام خواهد شد.
ثبت‌نام در کلیه رشته‌ها از روز سه‌شنبه ۲۵ دی ماه شروع خواهد شد. جهت مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.
متعاقباً اعلام خواهد شد.
ثبت‌نام در کلیه رشته‌ها از روز سه‌شنبه ۲۵ دی ماه شروع خواهد شد. جهت مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.