جهت مشاهده تاریخ ثبت‌نام، مقطع خود را انتخاب نمایید:

جهت مشاهده مدارک لازم برای ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید.
با توجه به تأخیر در اعلام لیست قبولی از جانب سازمان سنجش، ثبت نام با تأخیر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۱۹ شهریور ماه در محل مؤسسه برگزار می شود.
ثبت‌نام در کلیه مقاطع از روز شنبه ۲۴ شهریور ماه شروع خواهد شد. جهت مشاهده لیست کلیه رشته‌های مؤسسه آموزش عالی بهار اینجا را کلیک نمایید.
لازم به ذکر است که برخی رشته‌ها، که لیست آنها در اینجا قابل مشاهده است، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (پذیرش بدون آزمون) قابل ثبت‌نام هستند.
ثبت‌نام در کلیه مقاطع از روز شنبه ۲۴ شهریور ماه شروع خواهد شد. جهت مشاهده لیست کلیه رشته‌های مؤسسه آموزش عالی بهار اینجا را کلیک نمایید.
لازم به ذکر است که برخی رشته‌ها، که لیست آنها در اینجا قابل مشاهده است، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (پذیرش بدون آزمون) قابل ثبت‌نام هستند.
ثبت‌نام در کلیه مقاطع از روز شنبه ۲۴ شهریور ماه شروع خواهد شد. جهت مشاهده لیست کلیه رشته‌های مؤسسه آموزش عالی بهار اینجا را کلیک نمایید.
لازم به ذکر است که برخی رشته‌ها، که لیست آنها در اینجا قابل مشاهده است، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (پذیرش بدون آزمون) قابل ثبت‌نام هستند.