تخفیف شهریه

مؤسسه آموزش عالی بهار تسهیلات و تخفیف‌های زیر را برای دانشجویان خود در نظر گرفته است:

  • تخفیف ۵۰ درصد شهریه ثابت در ترم اول برای داوطلبانی که در انتخاب رشته، مؤسسه آموزش عالی بهار را در بین مؤسسات آموزش عالی به عنوان اولویت اول انتخاب می‌کنند.
  • تخفیف شهریه ثابت برای دانشجویان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل معدل ۱۶ برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی
  • تخفیف شهریه ثابت برای دانشجویان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل معدل ۱۷ برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد