ثبت‌نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی جهت بهمن ماه ۱۳۹۷


طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت‌نام صرفاً با ســوابق تحصیـلی (پذیــرش بـدون آزمـون) جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (بهمن ماه ۹۷) از تاریخ ۲۹ دی ماه لغایت ۱۰ بهمن ماه ۹۷ انجام می‌شود. داوطلبان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته متقاضی ثبت‌نام در رشته‌های جدول زیر، می‌توانند ازروز سه شنبه مورخ ۲۵ دی ماه جهت تحویل مدارک به محل مؤسسه مراجعه نمایند.


رشته‌های بدون آزمون مؤسسه بهار در سال ۹۷