خوابگاه دانشجویی
به اطلاع می رساند در سال تحصیلی جدید (97-96) این موسسه به منظور رفاه حال دانشجویان و نظارت بیشتر بر وضعیت اسکان دانشجو قرار دادی با تعداد 2 خوابگاه دخترانه و 2 خوابگاه پسرانه نزدیک موسسه به شرح ذیل منعقد کرده است که برابر با این قرارداد مبلغ 50000 تومان در هر ترم تحصیلی به دانشجوی معرفی شده تخفیف داده خواهد شد.

1- خوابگاه دخترانه بهجت واقع در بلوار کوثر ، کوثر شمالی 15 ، پلاک 107.

2- خوابگاه دخترانه فرشته واقع در بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 9-7 (خانم خزایی).