دوره بین امللی TESOLمؤسسه آموزش عالی بهار

یکی از مدارک بین المللی جهت تدریس زبان انگلیسی در دنیا مدرک TESOL می باشد. داشتن مدرک TESOL، توانایی فرد را در تدریس زبان انگلیسی در سطوح بین المللی تایید می کند و فرصت های شغلی زیادی در سطح جهان برای فردی که این دوره را گذرانده باشد فراهم می شود به طوریکه در بسیاری از کشورها مدرک TESOL اولین شرط لازم برای استخدام مدرس زبان انگلیسی می باشد. مؤسسه آموزش عالی بهار نماینده رسمی مرکز آموزش TESOL ونکور کانادا در شرق کشور می باشد.
این دوره به طور مشترک توسط اساتید بخش زبان مؤسسه آموزش عالی بهار و مرکز آموزش TESOL ونکور کانادا برگزار می شود که گواهی های صادره دارای اعتبار معتبر بین المللی بوده و مورد تائید وزارت کار و دولت فدرال کانادا می باشد. از علاقمندان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز آموزش عالی آزاد مؤسسه آموزش عالی بهار با شماره تلفن ۱۱۱-۰۵۱۳۸۸۱۷۱۱۴ تماس حاصل نمایند.