سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده

سمینار در خصوص Positioning in Cellular Networks: from past to future (موقعیت‌یابی‌ در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده) در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور سرکار خانم دکتر مدرس رضوی در دانشگاه فردوسی تالار خوارزمی و با مشارکت مؤسسه آموزش عالی بهار برگزار شد.
در سال‌های اخیر مسأله تعیین موقعیت کاربران سیار توسط بسیاری از پژوهشگران در حوزه مخابرات بی‌سیم و پردازش سیگنال مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین موقعیت اشیاء یا کاربران سیار در یک شبکه بی‌سیم امکان ارائه سرویس‌هایی را ارائه می‌کند که عرضه آنها وابسته به اطلاعات موقعیتی می‌باشد. مسأله تعیین موقعیت کاربر در شبکه بی‌سیم مسأله‌ای است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. ارائه بسیاری از سرویس‌های مخابراتی وابسته به اطلاعات موقعیتی افراد ‌می‌باشد. اطلاعات موقعیتی کاربر در زمینه‌های نظامی، صنعتی، پزشکی و حتی کاربرد‌های عمومی مثل استفاده از ‌اینترنت سیار، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سیستم‌های مخابرات سلولی برای استفاده بهینه از منابع شبکه ضمن حفظ کیفیت سرویس، از الگوریتم‌هایی برای مدیریت منابع شبکه استفاده می‌شود. یکی از پارامترهای مورد نیاز می­‌باشد.
یک سیستم موقعیت‌یاب نوعی، از مشترکین، فراهم‌کننده سرویس و یک شبکه زیرساخت بی‌سیم تشکیل شده است. هر مشترک اطلاعات موقعیتی مورد نیاز خود را از فراهم کننده سرویس درخواست می‌کند. فراهم کننده سرویس این درخواست را به شبکه زیرساخت بی‌سیم انتقال می‌دهد. پس از محاسبه اطلاعات موقعیتی توسط شبکه، فراهم‌کننده سرویس نتایج را به مشترک مورد نظر گزارش می‌نماید.
موقعیت‌یابی‌ هم‌اکنون به عنوان یک سرویس در تمام نسل‌های شبکه‌های تلفن همراه موجود است. انگیزه اصلی برای استاندارد کردن این سرویس تاکنون به خاطر قوانین الزامی آمریکا (FCC) در زمینه موقعیت‌یابی در هنگام تماس اضطراری بوده است. با مطرح شدن مفاهیمی چون اینترنت اشیاء و قدم گذاشتن به سوی نسل پنجم مخابرات نیاز به تخمین موقعیت دقیق روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. روش تعیین موقعیت بر اساس سیگنال‌های رادیویی با برآورد زمان رسیدن سیگنال از فرستنده و یا گیرنده و استفاده از تکنیک‌های ناوبری هذلولی (multilateration techniques) در هنگام در دسترس بودن چند سیگنال صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد که اینترنت اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد محدودیت پوشش سیستم ماهواره‌ای وجود دارد و در نتیجه اهمیت استفاده از موقعیت‌یابی از طریق شبکه‌های رادیویی مطرح می‌شود.
در این سمینار آخرین اخبار و دست آورده‌های موقعیت‌‎یابی مبتنی بر استاندارد ۳GPP مورد بررسی قرار گرفت.

پوستر سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده

  • سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده
  • سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده
  • سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده
  • سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده
  • سمینار موقعیت‌یابی در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده