شرایط پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در مؤسسه آموزش عالی بهار از طریق آزمون‌های سراسری و بدون آزمون صورت می‌گیرد. ضمناً هر دو شیوه فقط از طریق ثبت نام در سازمان سنجش آموزش کشور میسر می‌باشد.