اساتید گروه برق

دکتر رضا قاضی

rghazi.profcms.um.ac.ir


دکتر سید حسین کشمیری

keshmiri.profcms.um.ac.ir


مهندس نازنین ایزدپناهی

n.izadpanahi@yahoo.com


دکتر وحیده وکیل

vahideh_vakil@yahoo.comمهندس سارا منعم

sa_monem@yahoo.com


مهندس افروز افسری

afroozafsari@yahoo.com


مهندس حسن دهقان

powersystem87@yahoo.com


دکتر سینا کوثری

s_kowsari_m@yahoo.com


مهندس نوشین فیض

nooshin.feyz@gmail.comدکتر رضا خورشیدی

r_khorshidi@yahoo.com


مهندس پری سادات مداحی

parisa_maddahi@yahoo.com


دکتر مهدی علومی

me_oloomi@yahoo.com


مهندس سمیرا صنعتی

sa_sanati@yahoo.com


مهندس بهروز شوقی

Bshoghi1859@gmail.comمهندس ملیحه تجعفری

malihehtajafari80@gmail.com


دکتر محمد طلوع

moh.tolue@gmail.com


مهندس منیژه سادات زنده

mzendeh85@yahoo.com


مهندس حمیدرضا فیروزکوهی

firouzkouhi@yahoo.com


دکتر احسان رحیمی نژاد

ehsan.rahiminejad@gmail.comمهندس مریم رحمتی

rahmati272@yahoo.com


مهندس ناصر سعادت بصیر

n.saadat341@yahoo.com


مهندس حسین صفابخش


مهندس سید علیرضا صفاری

arsaffari@yahoo.com


مهندس محمد سلیمی نژاد

m_saliminejad@yahoo.comمهندس نازنین شیرخانی

n.shirkhani63@yahoo.com


اساتید گروه کامپیوتر

مهندس الیاس محمدزاده کوثری

elyas.kosari@gmail.com


مهندس مهدی رحمتی

mhdi.rahmati@gmail.com


مهندس یلدا علیزاده

y.alizadeh86@yahoo.comمهندس نسرین اشراقی

nasrin.eshraghi@gmail.com


مهندس راحله محبوب

rmhrmh60@yahoo.com


مهندس نظام الدین میرشاهی

nezam_teacher@yahoo.com


مهندس سودابه غفوریان

s.ghafourian90@gmail.com


مهندس سمیه پولایی

poolayi@mshdiau.ac.irمهندس شیرین ریخته گر

sh-rikhtegar@mshdiau.ac.ir


مهندس جلیل شهابی

j.shahabi@gmail.com


مهندس یاسمن شریفی

sharifi.yasaman@gmail.com


اساتید گروه روانشناسی

راحله مهدویان فرد

r.mahdavianfard@gmail.com


فاطمه امیر

azadeh.amir24@gmail.com


ساسان امیرکلالی

sasan_amirkalali@yahoo.com


تینا خودی

tinakhodi@gmail.com


احسان متین فر

matinfar69@gmail.comزهرا زهانی

zahanizahra@gmail.com


هاله غفرانی

ghofrani.haleh@gmail.com


اساتید گروه حسابداری

علی سردار

hesabgaranenovin@yahoo.com


اساتید گروه مدیریت

محمدحسن اصالت

esalat6917@gmail.com


اساتید دروس عمومی و پایه

دکتر مهران کدخدایان

kadkhoda.profcms.um.ac.ir


جواد آبسالان

a_b_salan@yahoo.com


مریم عجمی

ajamimaryam@yahoo.com


مهدی عنبری زرگر

mahdi.anbari@gmail.comاحمد فرخزاد


نغمه حجتی

nhjjtim@yahoo.com


مهندس فهیمه مهران فر

mehranfar82@gmail.com


محمدمهدی پاکدل


سیدمحمد طالبیانسیده فاطمه طیبان

fa_ta_2222@yahoo.com


محسن عطار

irani.1344@yahoo.com


کارمندان مجموعه

مهندس سمانه دیلجانی

مسئول انفورماتیک و دفتر ریاست

مهندس نازنین ایزدپناهی

مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه برق

مهندس الیاس محمدزاده کوثری

مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه کامپیوتر

راحــله مهــدویان فــرد

مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه روانشناسی

مهندس سید مصطفی میرباذل

مدیر ساختمان و مسئول کارآموزی

آرمیتا قریش الحسینی

مدیر امور مالی

فرزانه بهمن

کارشناس حسابداری

محمدحسین غفوریان

مدیر آموزش

مهندس الهه صابریان

امور فارغ التحصیلان، امور پژوهشی، کارشناس آموزش

مهندس مرضیه کاظمی

مسئول آزمایشگاه ها، سایت، امور کلاسها و کارشناس آموزش

فیروزه جمشیدیان

کارشناس آموزش، امور مربوط به ورودی‌های جدید و دانشجویان اتباع

اکبر خورشاهی

StaffKhorshahi
مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

فاطمه جمالیان

امور فرهنگی و کتابخانه