اساتید گروه برق

دکتر سید حسین کشمیری

keshmiri.profcms.um.ac.ir


مهندس نازنین ایزدپناهی

n.izadpanahi@yahoo.com


دکتر وحیده وکیل

vahideh_vakil@yahoo.com


مهندس سارا منعم

sa_monem@yahoo.com


مهندس افروز افسری

afroozafsari@yahoo.comمهندس حسن دهقان

powersystem87@yahoo.com


دکتر سینا کوثری

s_kowsari_m@yahoo.com


مهندس نوشین فیض

nooshin.feyz@gmail.com


دکتر رضا خورشیدی

r_khorshidi@yahoo.com


مهندس پری سادات مداحی

parisa_maddahi@yahoo.comدکتر مهدی علومی

me_oloomi@yahoo.com


مهندس سمیرا صنعتی

sa_sanati@yahoo.com


مهندس بهروز شوقی

Bshoghi1859@gmail.com


مهندس ملیحه تجعفری

malihehtajafari80@gmail.com


دکتر محمد طلوع

moh.tolue@gmail.comمهندس منیژه سادات زنده

mzendeh85@yahoo.com


مهندس حمیدرضا فیروزکوهی

firouzkouhi@yahoo.com


دکتر احسان رحیمی نژاد

ehsan.rahiminejad@gmail.com


مهندس مریم رحمتی

rahmati272@yahoo.com


مهندس ناصر سعادت بصیر

n.saadat341@yahoo.comمهندس حسین صفابخش


مهندس سید علیرضا صفاری

arsaffari@yahoo.com


مهندس محمد سلیمی نژاد

m_saliminejad@yahoo.com


مهندس نازنین شیرخانی

n.shirkhani63@yahoo.com


اساتید گروه کامپیوتر

مهندس الیاس محمدزاده کوثری

elyas.kosari@gmail.com


مهندس مهدی رحمتی

mhdi.rahmati@gmail.com


مهندس یلدا علیزاده

y.alizadeh86@yahoo.com


مهندس نسرین اشراقی

nasrin.eshraghi@gmail.com


مهندس راحله محبوب

rmhrmh60@yahoo.comمهندس نظام الدین میرشاهی

nezam_teacher@yahoo.com


مهندس سودابه غفوریان

s.ghafourian90@gmail.com


مهندس سمیه پولایی

poolayi@mshdiau.ac.ir


مهندس شیرین ریخته گر

sh-rikhtegar@mshdiau.ac.ir


مهندس جلیل شهابی

j.shahabi@gmail.comمهندس علیرضا وزیریان ثانی

7vazir@gmail.com


مهندس یاسمن شریفی

sharifi.yasaman@gmail.com


اساتید گروه روانشناسی

راحله مهدویان فرد

r.mahdavianfard@gmail.com


فاطمه امیر

azadeh.amir24@gmail.com


ساسان امیرکلالی

sasan_amirkalali@yahoo.com


تینا خودی

tinakhodi@gmail.com


احسان متین فر

matinfar69@gmail.comزهرا زهانی

zahanizahra@gmail.com


هاله غفرانی

ghofrani.haleh@gmail.com


اساتید گروه حسابداری

علی سردار

hesabgaranenovin@yahoo.com


اساتید گروه مدیریت

محمدحسن اصالت

esalat6917@gmail.com


اساتید دروس عمومی و پایه

جواد آبسالان

a_b_salan@yahoo.com


مریم عجمی

ajamimaryam@yahoo.com


مهدی عنبری زرگر

mahdi.anbari@gmail.com


احمد فرخزادنغمه حجتی

nhjjtim@yahoo.com


مهندس فهیمه مهران فر

mehranfar82@gmail.com


محمدمهدی پاکدل


سیدمحمد طالبیان


سیده فاطمه طیبان

fa_ta_2222@yahoo.comمحسن عطار

irani.1344@yahoo.com


کارمندان مجموعه

مهندس نازنین ایزدپناهی

مهندس نازنین ایزدپناهی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه برق

مهندس الیاس محمدزاده کوثری

عضو هیأت علمی و مدیر گروه کامپیوتر

دکــتــر راشــین خانـــقـائـی

خانم دکتر راشین خانقایی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه روانشناسی

مهندس سمانه دیلجانی

مهندس سمانه دیلجانی
مسئول انفورماتیک و دفتر ریاست

مهندس سیدمصطفی میرباذل

مهندس سیدمصطفی میرباذل
مدیر ساختمان و مسئول کارآموزی

محدثه ریاحی نژاد

خانم محدثه ریاحی نژاد
عضو هیأت علمی و مدیر گروه حسابداری و مدیریت

دکتر حامد قائمی

دکتر حامد قائمی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی

آرمیتا قریش الحسینی

مهندس آرمیتا قریش الحسینی
مدیر امور مالی

فرزانه بهمن

فرزانه بهمن
کارشناس حسابداری

محمدحسین غفوریان

مدیر آموزش

مهندس الهه صابریان

امور فارغ التحصیلان، امور پژوهشی، کارشناس آموزش

مهندس مرضیه کاظمی

مهندس مرضیه کاظمی
مسئول آزمایشگاه ها، سایت، امور کلاسها و کارشناس آموزش

فیروزه جمشیدیان

کارشناس آموزش، امور مربوط به ورودی‌های جدید و دانشجویان اتباع

فاطمه جمالیان

خانم فاطمه جمالیان
امور فرهنگی و کتابخانه

اکبر خورشاهی

اکبر خورشاهی
مدیر امور دانشجویی و فرهنگی