موارد مهم آئين‌نامه انضباطی دانشجويان

جهت آگاهی بيشتر به برخی از مواد آيين‌نامه انضباطی دانشجويان و ساير مقررات همراه با توضيحات لازم اشاره می‌شود:

۱- دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصيل، کارآموزی، کارورزی، دستياری، بازديد علمی و نيز در خوابگاه و بخش‌های شبانه ‏روزی دانشگاه و در هر جا که به عنوان دانشجو حضور دارد آئين‌نامه انضباطی را رعايت نموده و عملی که خلاف شئون و حيثيات دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی و ناقض اين آئين‏‌نامه باشد انجام ندهد.

۲- حدود اختيارات و وظايف کميته انضباطی:

الف- رسيدگی به جرائم عمومی دانشجويان از قبيل: تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل «اسناد يا عناوين»، سرقت و ...

تذکر: افرادی که به انحاء مختلف خود را مرتبط با کميته انضباطی معرفی نموده و يا اقداماتی را به نام «يا از سوی» کميته انضباطی انجام دهند به اتهام جعل عنوان کميته انضباطی مورد پيگرد واقع خواهند شد. افرادی که با اين قبيل مسائل مواجه می‌شوند، لازم است در اسرع وقت موضوع را حضوراً به کميته انضباطی دانشجويان منعکس نمايند.

ب- رسيدگی به تخلفات آموزشی و اداری: از قبيل تقلب در جلسه امتحان، فرستادن شخص ديگری به جای خود در امتحان، ارتکاب هر عملی که موجب اخلال يا وقفه در برنامه‏‌های دانشگاه شود، ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال و ...

ج- تخلفات اخلاقی:
ج/۱- عدم رعايت شئون دانشجويی.
ج/۲- استفاده از نوارهای ويديوئی يا صوتی يا لوح‌های رايانه‏‌ای مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تکثير و توزيع اين‏گونه وسايل.
ج/۳- عدم رعايت پوشش اسلامی يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.
ج/۴- استفاده يا توزيع يا تکثير کتب، مجلات، عکس‌های مستهجن يا آلات لهو و لعب.
ج/۵- استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد.
ج/۶- داشتن رابطه نامشروع.
ج/۷- تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع.

همچنين در اين جا لازم است به موارد ديگری چون: ارتباط غيرلازم، بيش از حد و يا ناصحيح با نامحرم، انجام حرکات و رفتار سبک و به دور از شخصيت يک دانشجوی مسلمان، عدم رعايت عفت نگاه و کلام، ايجاد مزاحمت برای نواميس مردم و در کل آنچه که بتوان به آن نام اعمال خلاف شئون و حيثيات دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی داد، اشاره کرد.


۳- تنبيهات:

الف- تنبيهاتي که با حکم کميته انضباطي دانشگاه در مورد دانشجو مي‏تواند اعمال شود،
- احضار و اخطار شفاهي
- اخطار کتبي بدون درج در پرونده.
- تذکر کتبي و درج آن در پرونده دانشجو.
- توبيخ کتبي و درج آن در پرونده دانشجو.
- دادن نمره ۰/۲۵ در درس مورد امتحان.
- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه « از قبيل وام، خوابگاه و ......»
- منع موقت از تحصيل حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي که در سنوات تحصيلي نيز محاسبه مي‏شود.

تذکر ۱- در اعمال اين تنبيهات الزامي جهت شروع از نقطه حداقل وجود ندارد.

تذکر ۲- اعمال تنبيهات فوق منحصراً در اختيار کميته انضباطي مي‏باشد.
بديهي است اجراي اصل مهم امر به معروف و نهي از منکر وظيفه هر فرد مسلمان بوده، نيازي به کسب مجوز از کميته انضباطي «تا وقتي که در حد تذکر شفاهي باشد» ندارد.

تذکر۳- اجراي چند تنبيه همزمان «به عنوان مثال در مورد تقلب درج نمره0/25 در درس مورد امتحان و توبيخ کتبي و درج در پرونده» ميسر مي‏باشد.

ب- تنبيهاتي که فقط با حکم کميته مرکزي انضباطي در مورد دانشجو مي‏تواند اعمال شود:
- منع موقت از تحصيل حداکثر تا ۴ نيمسال «با احتساب مدت آن به عنوان سنوات تحصيلي و در صورتي که اعمال اين مجازات موجب اخراج دانشجو گردد بدون احتساب آن در سنوات»
- تغيير محل تحصيل دانشجو «انتقال اجباري به دانشگاههاي ديگر»
- محروميت از تحصيل در کليه دانشگاههاي کشور «تا ۵ سال»

تبصره ۱- رئيس دانشگاه مجاز است که تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در کميته انضباطي، از ورود وي به دانشگاه جلوگيري به عمل آورد مشروط بر اين‏که مدت رسيدگي به پرونده از 30 روز تجاوز نکند.

تبصره ۲- هرگاه دانشجويي در جاها و فعاليتهايي که به عنوان دانشجو شرکت دارد از قبيل سفرهاي علمي، محلهاي کارآموزي، خوابگاه، زمين ورزش و ..... مرتکب عملي شود که بر حسب قوانين کشور مستوجب کيفر باشد، کميته انضباطي به موازات اعمال تنبيهات مقرر در اين آيين‏نامه پرونده اتهامي دانشجو را به مراجع ذيصلاح نيز ارسال مي‏نمايد.

تبصره ۳- هرگاه دانشجويي در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب خلافي شود که بنابر قوانين کشور مستوجب کيفر باشد، پس از اعمال مجازات توسط مقامات و مراجع قضايي سابقه کيفري در پرونده دانشجويي وي ضبط خواهد شد و در اين موارد حکم مراجع ذيصلاح در مورد صلاحيت ادامه تحصيل دانشجو براي کميته انضباطي لازم الاتباع خواهد بود.

توضيح: در تمامي اوقاتي که دانشجويان از ماهيت دانشجويي خود به عنوان يک هويت حقوقي، اجتماعي استفاده مي‏نمايند ملزم به رعايت شئونات دانشجويي بوده و هرگونه تخطي از آن طبق مقررات انضباطي دانشجويي قابل پيگيري است. همچنين اين پيگيري مي‏تواند به موازات اعمال مجازات توسط مراجع قضايي و يا صرف نظر از آن انجام شود.

تبصره ۴- تمرد از اجراي احکام و دستورات صادره توسط کميته انضباطي «مثل: عدم حضور به موقع در زمان احضار يا دعوت دانشجو، حضور در کلاس و محيطهاي دانشگاهي در زمان محروميت از تحصيل و..» يا تکرار تخلفات موجب تشديد تنبيه خواهد شد.