آیین‌نامه استفاده و امانت کتابخانه

شرایط استفاده از کتابخانه

ارائه "کارت دانشجویی" جهت امانت گرفتن منابع کتابخانه و همچنین استفاده از سالن مطالعه الزامی است.

مدت عضویت

۱- مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان مدت تحصیل می‌باشد.
۲- مدت اعتبار عضویت اساتید تا زمان تدریس در مؤسسه می‌باشد.

شرایط امانت کتاب

۱- دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی حداکثر ۳ جلد کتاب به مدت حداکثر ۱۵ روز.
۲- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۳ جلد کتاب و به مدت حداکثر ۲۰ روز.
۳- کارکنان حداکثر ۲ جلد کتاب به مدت حداکثر ۱۰ روز.

تبصره:

• اعضا موظف‌اند شخصاً مبادرت به امانت و استرداد کتاب نمایند.
• مدت امانت مواد غیر چاپی مانند CD، به مدت ۲۴ ساعت می‌باشد.
• پس از استرداد کتاب، در صورت نیاز می‌توان مدت اعتبار را تمدید کرد.
• کتاب‌هایی که در لیست رزرو قرار دارند، مدت اعتبار آنها تمدید نمی‌شود و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت جهت تحویل به رزرو کننده، در کتابخانه نگهداری می‌شود.
• قابل به ذکر است که کتب مرجع، مجلات جاری و پایان‌نامه‌های تحصیلی به امانت داده نمی‌شوند.

تاخیر در استرداد کتاب

در صورت تأخیر در برگشت کتاب، به ازای هر روز تأخیر بار اول ۱۰۰۰ ریال دریافت می‌شود.
در صورت تکرار بار دوم، علاوه برجریمه نقدی به مدت ۱۰ روز به حالت تعلیق درآمده و چنانچه برای بار سوم تخلف صورت پذیرد، علاوه بر جریمه نقدی، عضویت به مدت یک ترم تحصیلی تعلیق می‌گردد.

مفقود یا ناقص شدن منابع

چنانچه هریک از منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش و یا اوراق و تصاویری از آن بریده و ناقص شود، امانت گیرنده موظف است عین اصل آن یا آخرین ویرایش را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.
چنانچه تهیه مجدد آن امکان پذیر نباشد، امانت گیرنده ملزم به پرداخت دو برابر بهای روز کتاب به کتابخانه است.

تسویه حساب:

دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید با کتابخانه مؤسسه تسویه حساب کنند.
اعضای گرامی توجه داشته باشند در صورت تأخیر کتاب، جریمه دیرکرد به ازای هر روز ۱۰۰۰ ریال می‌باشد.خواهشمند است کتاب‌ها را در موعد مقرر به کتابخانه تحویل دهید.