جهت مشاهده مدارک لازم، مقطع خود را انتخاب نمایید:

جهت مشاهده تاریخ ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.

۱- اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات آن (۳ سری کامل).
۲- اصل و تصویر کارت ملی (۲ نسخه پشت و رو).
۳- عکس تمام رخ ۴*۳ زمینه سفید تهیه شده در سال جاری (۶ قطعه).
۴- CD حاوی عکس اسکن شده.
۵- اصل و کپی مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.
۶- اصل و کپی مدرک کاردانی با ذکر معدل و ریز نمرات جهت دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته.
۷- مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۳ دفترچه‌ راهنمای شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۷ مشخص‌ کند (برای‌ آقایان).
۸- حکم‌ مرخصی سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.
۹- اصل‌ گواهی تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آیین‌نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب ۱۳۹۰/۲/۵ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.
۱۰- ابتدا کد شناسه را از محل ثبت نام در مؤسسه بهار دریافت کرده سپس فیش بانکی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی و دو میلیون ریال) جهت ثبت نام ۹ واحد درسی (برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق)، و فیش بانکی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و شش میلیون ریال) جهت ثبت نام ۸ واحد درسی (برای دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی) برنامه‌ریزی شده، بصورت علی‌الحساب واریز به حساب پس‌انداز ۴۲۵۲۶۸۰۶۶، بانک تجارت، شعبه دانشگاه فردوسی کد ۴۲۵۰، به نام آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی بهار مشهد
۱۱- دفترچه بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، تکمیلی و …).

آدرس: مشهد – بلوار کوثر – کوثر شمالی ۲ – پلاک ۳۲

۱- اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات آن (۳ سری کامل).
۲- اصل و تصویر کارت ملی (۲ نسخه پشت و رو).
۳- عکس تمام رخ ۴*۳ زمینه سفید تهیه شده در سال جاری (۶ قطعه).
۴- CD حاوی عکس اسکن شده.
۵- اصل و کپی گواهینامه دوره متوسطه.
۶- اصل و کپی گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن.
۷- اصل و کپی کارنامه سه سال دوره متوسطه.
۸- اصل و کپی کارنامه دوره پیش دانشگاهی.
۹- مدرک جهت نظام وظیفه برای آقایان.
۱۰- ابتدا کد شناسه را از محل ثبت نام در مؤسسه بهار دریافت کرده سپس مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شانزده میلیون ریال)، جهت دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی، و مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال)، جهت دانشجویان سایر رشته‌ها بصورت علی‌الحساب واریز به حساب پس‌انداز ۴۲۵۲۶۸۰۶۶، بانک تجارت، شعبه دانشگاه فردوسی کد ۴۲۵۰، به نام آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی بهار مشهد.
۱۱- برای کارمندان دولت اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی بدون قید و شرط سازمان.
۱۲- ارائه قبض درخواست تائیدیه تحصیلی که از طریق اداره پست اقدام شده (در مراجعه به پست کپی مدرک پیش دانشگاهی را هم جهت تحویل همراه داشته باشید).
۱۳- اصل و کپی گواهی اعلام فراغت از تحصیل برای آقایان.
۱۴- دفترچه بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، تکمیلی و …).

آدرس: مشهد – بلوار کوثر – کوثر شمالی ۲ – پلاک ۳۲

۱- اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات آن (۳ سری کامل).
۲- اصل و تصویر کارت ملی (۲ نسخه پشت و رو).
۳- عکس تمام رخ ۴*۳ زمینه سفید تهیه شده در سال جاری (۶ قطعه).
۴- CD حاوی عکس اسکن شده.
۵- اصل گواهینامه موقت دوره کاردانی یا نامه فراغت از تحصیل با ذکر تاریخ فراغت و معدل.
۶- ابتدا کد شناسه را از محل ثبت نام در مؤسسه بهار دریافت کرده سپس فیش بانکی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شانزده میلیون ریال)، بصورت علی‌الحساب واریز به حساب پس‌انداز ۴۲۵۲۶۸۰۶۶، بانک تجارت، شعبه دانشگاه فردوسی کد ۴۲۵۰، به نام آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی بهار مشهد.
۷- ارائه مدارک مبنی بر مجوز تحصیل (کارت پایان خدمت یا برگه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مقطع قبل).
۸- برای دانشجویانی که از دانشگاه قبلی خود انصراف داده‌اند داشتن نامه انصرافی الزامی است.
۹- دانشجویانی از از دانشگاه قبلی خود اخراج شده اند جهت ثبت نام میبایست کارت پایان خدمت داشته باشند.
۱۰- درصورتیکه رشته قبولی دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته غیرمرتبط با رشته کاردانی وی باشد ، تحویل کپی مدرک پیش دانشگاهی در صورت گذراندن آن و کپی ریزنمرات کاردانی الزامی می­باشد.
۱۱- دفترچه بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، تکمیلی و …).

آدرس: مشهد – بلوار کوثر – کوثر شمالی ۲ – پلاک ۳۲

۱- اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات آن (۳ سری کامل).
۲- اصل و تصویر کارت ملی (۲ نسخه پشت و رو).
۳- عکس تمام رخ ۴*۳ زمینه سفید تهیه شده در سال جاری (۶ قطعه).
۴- CD حاوی عکس اسکن شده.
۵- اصل و کپی گواهینامه دوره متوسطه.
۶- اصل و کپی کارنامه سه سال دوره متوسطه.
۷- مدرک جهت نظام وظیفه برای آقایان.
۸- ابتدا کد شناسه را از محل ثبت نام در مؤسسه بهار دریافت کرده سپس فیش بانکی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شانزده میلیون ریال)، بصورت علی‌الحساب واریز به حساب پس‌انداز ۴۲۵۲۶۸۰۶۶، بانک تجارت، شعبه دانشگاه فردوسی کد ۴۲۵۰، به نام آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی بهار مشهد.
۹- ارائه قبض درخواست تائیدیه تحصیلی که از طریق اداره پست اقدام شده (در مراجعه به پست کپی مدرک دوره متوسطه را هم جهت تحویل همراه داشته باشید).
۱۰- اصل و کپی گواهی اعلام فراغت از تحصیل برای آقایان
۱۱- دفترچه بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، تکمیلی و …).

آدرس: مشهد – بلوار کوثر – کوثر شمالی ۲ – پلاک ۳۲