معاونت مالی و اداری مؤسسه آموزش عالی بهار

حوزه معاونت مالی و اداری مؤسسه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی مؤسسه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس مؤسسه و آموزش عالی را فراهم می‌نماید.

وظايف و اختيارات
  • ساماندهی، برنامه‌ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی مؤسسه؛
  • ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار مؤسسه و ملتزم به ارزش‌های انسانی و اخلاق حرفه‌ای؛
  • ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی مؤسسه؛
  • سیاست‌گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز مؤسسه؛
  • برون‌سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آنها؛
  • مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در مؤسسه.