همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء

همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فردوسی که با مشارکت مؤسسه آموزش عالی بهار برگزار شد. در این همایش سخنرانان به ترتیب جدول ذیل و همچنین سازمان فاوا شهرداری مشهد، شرکت توزیع نیروی برق مشهد، شرکت مخابرات مشهد، و سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد، به ارائه سخنرانی‌های خود پرداختند. علاوه بر آن شرکت‌کنندگان در همایش، مقالات خود را در زمینه اینترنت اشیاء در نشست‌های مختلف دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمودند.
با توجه به نگاه کاربردی همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء، این همایش مورد استقبال شایانی توسط مدیران اجرای شهر مشهد و اساتید دانشگاه قرار گرفت. برگزاری چنین همایش‌های تخصصی، نقش مؤثری در پیش‌برد اهداف توسعه شهر مشهد بسوی یک شهر هوشمند ،که پذیرای بیش ۱۳ میلیون زائر و گردشگر است، دارد.

سخنران عنوان سخنرانی
دکتر آلبرتو لئون گارسیا از دانشگاه تورونتو Form Smart Transportation To Smart City Platform
دکتر اسدی Streaming Analytic Framework for IOT Applications
دکتر رسولی دیسفانی اینترنت اشیاء در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها
مهندس مدقق پیاده سازی شبکه هوشمند انرژی در ایران: چالش‌ها و راه حل‌ها
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
  • همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء