با کمال مسرت به اطلاع می رسانیم که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، رشته جدید کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی به مجموعه رشته‌های مصوب مؤسسه آموزش عالی بهار اضافه گردیده است.