کارگاه مصاحبه تشخیصی

کارگاه تخصصی اصول مصاحبه تشخیصی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ لغایت ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت ۲۴ ساعت با حضور سرکار خانم سهیلا سلطانی برگزار شد.
سرفصل‌ها این دوره:
جلسه اول : تعریف مصاحبه، مبانی و فنون مصاحبه جلسه دوم: توضیح انواع مصاحبه ،پایایی و اعتبار مصاحبه،انواع سوالات مصاحبه جلسه سوم: مصاحبه روانپزشکی اولیه (مصاحبه شرح حال) شامل:،اطلاعات هویتی، شکایت اصلی،تاریخچه فعلی مشکل،وضعیت قبلی،سابقه پزشکی، سابقه رشدی جلسه چهارم: معاینه وضعیت روانی شامل: ظاهر،رفتار،تکلم،هیجان،فرآیند فکر،محتوای فکر جلسه پنجم: ادامه اجزا معاینه وضعیت روانی جلسه ششم: مصاحبه تشخیصی ساخت دار

پوستر کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی