کانون همیاران سلامت و روان مؤسسه آموزش عالی بهار

بر اساس تفاهم‌نامه فیمابین سازمان دانشجویان و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری مسئول واحد مشاوره مؤسسه کانون دانشجویی همیاران سلامت روان از بین دانشجویان رشته روانشناسی تشکیل و معرفی گردید.

فعالیت های کانون همیاران سلامت و روان
 • کارگاه آموزش مهارت سبک حل مسئله
 • گروه درمانی با موضوع مدیریت روابط عاطفی
 • کارگاه مهارت‌های پیش از ازدواج
 • کارگاه مهارت مدیریت استرس (غلبه بر اضطراب امتحان)
 • مشاوره فردی با زمینه‌های تحصیلی و مشاوره پیش از ازدواج با حضور والدین دانشجو
 • انجام امور مشاوره مورد نیاز دانشجویان
 • برگزاری جلسات مشاوره‌ای و فردی تحصیلی پیش از ازدواج و مشاوره تلفنی
 • کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی
 • اردو جهت آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات توسط روانشناس درطبیعت و پاکسازی طبیعت
 • برگزاری همایش "اعتیاد به همین سادگی" در تاریخ هشتم اسفند ۹۶ با سخنرانی استاد محترم سرکار خانم سعیدی متخصص آسیب شناسی اجتماعی
 • برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره شغلی- تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در تاریخ ۹۷/۲/۱۳ با همکاری کانون همیاران سلامت
 • کارگاه آموزشی مشاوره شغلی – تحصیلی

  کارگاه آموزشی مشاوره شغلی– تحصیلی

 • همایش اعتیاد به همین سادگی

  همایش “اعتیاد به همین سادگی”

 • همایش اعتیاد به همین سادگی

  همایش “اعتیاد به همین سادگی”

 • همایش اعتیاد به همین سادگی

  همایش “اعتیاد به همین سادگی”

 • همایش اعتیاد به همین سادگی

  همایش “اعتیاد به همین سادگی”

 • اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

  اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

 • اردو جهت آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات توسط روانشناس

  اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

 • کارگاه سبک حل مسئله

  کارگاه سبک حل مسئله

 • کارگاه سبک حل مسئله

  کارگاه سبک حل مسئله

 • کارگاه مهارت های زندگی

  کارگاه مهارت های زندگی

 • کارگاه مهارت های زندگی

  کارگاه مهارت های زندگی

 • کارگاه مهارت های زندگی

  کارگاه مهارت های زندگی

 • مشاوره و گروه درمانی

  مشاوره و گروه درمانی

 • مشاوره و گروه درمانی

  مشاوره و گروه درمانی

 • کارگاه مسیر خوشبختی

  کارگاه مسیر خوشبختی

 • کارگاه مسیر خوشبختی

  کارگاه مسیر خوشبختی

 • کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

  کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

 • کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

  کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج