کمیته ورزشی مؤسسه آموزش عالی بهار

اين كميته با اهداف ایجاد شادابی و نشاط و فضای دوستانه بین دانشجویان و فراهم آوردن فضای رقابت سالم و ترویج روحيه ورزشی در بین دانشجویان مؤسسه بهار تشكيل شده است.

دستاوردهای كميته ورزشی
 • کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات شطرنج خواهران جام فردوس
 • کسب مقام قهرمانی مسابقات شطرنج مؤسسات آموزش عالی جام خاوران
 • کسب مدال طلا و برنز در مسابقات تکواندو خواهران بسیج منطقه ۲ کشوری
 • کسب مدالهای طلا و نقره در مسابقات کشوری تکواندو برادران
 • کسب مدال نقره و برنز در مسابقات انتخابی استان در رشته کاراته پسران و دختران
 • کسب مقام دوم دومیدانی در مسابقات منطقه ۹ کشوری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • کسب مقام دوم پرتاب نیزه در مسابقات منطقه ۹ کشوری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • کسب مقام سوم جودو در مسابقات منطقه ۹ کشوری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 • کسب مقام سوم کشتی در مسابقات منطقه ۹ کشوری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
دانشجویان افتخارآفرین در مسابقات انفرادی

رشته کاراته در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام اول وزن ۸۴+کیلوگرم

محمدجواد فولادیانمحمدجواد فولادیان

رشته کشتی آزاد در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی- غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام اول وزن ۶۱ کیلوگرم

سعید صفائیانسعید صفائیان

رشته دوومیدانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام اول ۱۵۰۰ متر

هما سادات هوسیهما سادات هوسی

رشته دوومیدانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام اول ۸۰۰ متر

هما سادات هوسیهما سادات هوسی

رشته آمادگی جسمانی در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام اول انفرادی

هما سادات هوسیهما سادات هوسی

رشته تکواندو در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام دوم وزن منهای ۸۰ کیلوگرم

سید محمد سیدیسید محمد سیدی

رشته کشتی آزاد در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقام اول وزن ۶۰ کیلوگرم

سعید صفائیانسعید صفائیان
دانشجویان افتخارآفرین در مسابقات گروهی
حامد رستگار مقدم نجارحامد رستگار مقدم نجار امیر تبریزیانامیر تبریزیان سیدجواد صفویسیدجواد صفوی محمدرضا غلامیمحمدرضا غلامی حمزه نویدفرحمزه نویدفر

رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مقام دوم تیمی

مصطفی بلوایهمصطفی بلوایه محمدرضا غلامیمحمدرضا غلامی حمزه نویدفرحمزه نویدفر

رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش غیرانتفاعی – غیر دولتی منطقه ۴ کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقام سوم تیمی

 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی
 • کمیته ورزشی