مهندس نازنین ایزدپناهی

مهندس نازنین ایزدپناهی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: از سال ۸۱ تا ۸۵

- رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: از سال ۸۶ تا ۸۹

- رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

الکترونیک دیجیتال، طراحی مدارهای مجتمع، طراحی رگولاتورهای خطی


دروس تدریس شده:

الکترونیک ۱، الکترونیک ۲، الکترونیک کاربردی، تکنیک پالس، مدارهای منطقی، تحلیل مدارهای الکترونیکی، مبانی دیجیتال، سیستمهای دیجیتال ۱، مدارهای الکتریکی ۱، الکترونیک دیجیتال

مقطع رشته
کارشناسی ارشد
مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق- افزاره میکرو و نانوالکترونیک
مهندسی برق- سیستم‌های قدرت
مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
کارشناسی پیوسته
مهندسی برق
مهندسی برق- مخابرات
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی برق- قدرت
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی برق- الکترونیک
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
مهندسی تکنولوژی برق-فناوری اطلاعات و ارتباطات- دیتا
کاردانی پیوسته
برق- الکترونیک عمومی
الکتروتکنیک- برق صنعتی
آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه مقدماتی برق – آزمایشگاه اصول اندازه گیری – آزمایشگاه الکترونیک ۱ – آزمایشگاه الکترونیک ۲ – آزمایشگاه دیجیتال – آزمایشگاه مدارهای مخابراتی – آزمایشگاه الکترونیک صنعتی – آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی – آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس – آزمایشگاه الکترونیک کاربردی – آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات – آزمایشگاه اصول دیجیتال– آز سیستم عامل مدیریت شبکه –آزمایشگاه سیستم های مخابراتی – آزمایشگاه میکروپروسسور – آزمایشگاه تکنیک پالس –آزمایشگاه مدارهای منطقی – آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت – آزمایشگاه ماشین های الکتریکی – آزمایشگاه فیزیک ۱ – آزمایشگاه اندازه گیری و مدار۱ – آزمایشگاه ماشین های الکتریکی۱ – آزمایشگاه الکترونیک ۳ – آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی – آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر – آزمایشگاه مدارهای الکتریکی – آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی – آزمایشگاه مدارهای مخابراتی–آزمایشگاه نرم افزار سوئیچینگ – آزمایشگاه مخابرات – آزمایشگاه مخابرات نوری – آزمایشگاه سیستم های انتقال – آزمایشگاه مایکروویو و آنتن – آزمایشگاه شبکه های انتقال داده ها– آزمایشگاه سخت افزار سوئیچینگ- آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۲– آزمایشگاه فیزیک ۲- آزمایشگاه پالس و دیجیتال- کاربرد رایانه در الکترونیک- نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک
کارگاه‌ها
کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان – کارگاه عمومی – کارگاه برق– نقشه کشی صنعتی- طراحی و ساخت مدار چاپی– کارگاه معماری رایانه –کارگاه سوئیچ های دیجیتال-کارگاه PLC– کارگاه ورق کاری و جوشکاری – کارگاه مدارفرمان