سخنرانی‌های هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی رایانش نرم و داده‌های بزرگ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
دکتر مریم همتیان کارآفرینی، نگرشی نوآورانه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
دکتر سیدایمان پیش‌بین سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق: تله‌متری و کنترل از راه دور ۱۳۹۵/۱۰/۰۱


هفته پژوهش سال 95