برگزاری سخنرانی علمی دکتر سارا مدرس رضوی در خرداد ماه ۱۳۹۶

همایش موقعیت یابی‌ در شبکه‌های سلولی: از گذشته تا آینده در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ با حضور سرکار خانم دکتر سارا مدرس رضوی در تالار خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی با مشارکت مؤسسه آموزش عالی بهار برگزار می‌گردد.
از علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این سخنرانی علمی شرکت نمایند.

سمینار دکتر سارا مدرس رضوی