حمایت مالی مؤسسه از انتشار کتب و مقالات

مؤسسه آموزش عالی بهار از انتشار کتب اعم از ترجمه و تألیف و نیز چاپ مقالات علمی- پژوهشی حمایت مالی می‌نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی امور پژوهشی گزینه "فرم‌ها و آئین‌نامه‌های حوزه پژوهشی" مراجعه نمایید.