معرفی سایت جوان سالم

سایت جوان سالم در راستای سلامت جوانان، ازدواج، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و حوادث توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی شده است. برای مراجعه به این سایت از آدرس زیر دیدن فرمایید:

 

http://javan.behdasht.gov.ir