برگزاری اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی در مهر ماه ۱۳۹۶

با کمال مسرت به استحضار علاقمندان می‌رساندکه دانشکده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مؤسسه آموزش عالی بهار در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶ افتخار برگزاری "اولين سمينار کنترل و بهينه‌سازی" را خواهد داشت.
علاقه‌مندان به شرکت در این سمینار به سایت http://fsco.um.ac.ir مراجعه نمایند.

سمینار کنترل و بهینه‌سازی