موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۴


ردیف

نام خانوادگی و نام

نام دانشگاه قبولی

۱

جابری- جلال

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۲

رضایی – رسول

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳

استاد- سمانه

دانشگاه هنر تهران

۴

اسماعیلی اول – امین

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵

دلقندی – امید

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶

طیبی نژاد – حمیدرضا

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷

حضرتی نژاد – ملیحه

دانشگاه فردوسی

۸

خالویی – محمد

دانشگاه فردوسی

۹

اسدالهی – فرهاد

دانشگاه اصفهان

۱۰

صفاریان عید گاهی – احمد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۱

اشرفی مشهور – مهدی

دانشگاه سمنان

۱۲

خدا بخش – حسین

دانشگاه شاهرود

۱۳

باقری – حسن

دانشگاه حکیم سبزواری

۱۴

بیدل – محمدرضا

دانشگاه بیرجند

۱۵

حیدری درغائی -حسین

دانشگاه بیرجند

۱۶

خسرو جردی- مصطفی

دانشگاه بیرجند

۱۷

علی دادی- زهرا

دانشگاه بیرجند

۱۸

علی دخت – هادی

دانشگاه بیرجند

۱۹

دهقان منشادی – مهدی

دانشگاه مازندران بابلسر

۲۰

محمد چاکرالحسینی فیروزاباد-

دانشگاه امام رضا

۲۱

حدادبایگی – سید مهدی

دانشگاه امام رضا

۲۲

دهقان زاده – زهرا

دانشگاه امام رضا

۲۳

سرمدیان – زهرا

دانشگاه امام رضا

۲۴

طالب خواه – محمد

دانشگاه امام رضا

۲۵

عدالتیان عقیلی – زهرا

دانشگاه امام رضا

۲۶

وحیدی – ساره

دانشگاه امام رضا

۲۷

نیر ابادی – فرزانه

دانشگاه امام رضا

۲۸

حسنی اسیا بدره – حامد

دانشگاه صنعتی سجاد

۲۹

چاره ساز فیروزه یی- مهدی

دانشگاه صنعتی سجاد

۳۰

معافیان – فرشته

دانشگاه صنعتی سجاد

۳۱

میری – دانیال

دانشگاه صنعتی سجاد

۳۲

نعیمی قصابیان – هاشم

دانشگاه صنعتی سجاد

۳۳

بصیر – علی

دانشگاه صنعتی سجاد

۳۴

ازادواری – ارش

مؤسسه بهار

۳۵

اهنچیان – فریبا

مؤسسه بهار

۳۶

برجی – احسان

مؤسسه بهار

۳۷

رمضانی – سوده

مؤسسه بهار

۳۸

سلحشوران – امیر

مؤسسه بهار

۳۹

صابری رضوانی – سعود

مؤسسه بهار

۴۰

فلاحیان -سعید

مؤسسه بهار

۴۱

محمدحسن زاده سراب- سعید

مؤسسه بهار

۴۲

معتمدی – رضا

مؤسسه بهار

۴۳

اشرف عظیمی – مجتبی

مؤسسه اشراق

۴۴

راشدی – علی

مؤسسه اشراق

۴۵

سعیدی نجات – سعیده

مؤسسه اشراق

۴۶

شریعت – هدایت اله

مؤسسه اشراق

۴۷

هاشم ابادی – حوریه

مؤسسه اشراق

۴۸

گودرزی- امین

مؤسسه البرز

۴۹

کریم آبادی – هادی

مؤسسه ابن یمین

۵۰

علی زاده – فاطمه

مؤسسه بینالود

۵۱

اقا محمدیان شعرباف – سمیه

مؤسسه پیوند

۵۲

رحمانی – داود

مؤسسه خاوران

۵۳

نمکی – ویدا

مؤسسه خاوران

۵۴

وثوق نیا – مسعود

مؤسسه خاوران

۵۵

الهی – اذر

مؤسسه خراسان

۵۶

باقرزاده – محمد

مؤسسه خراسان

۵۷

حبیب زاده – علی

مؤسسه خراسان

۵۸

حق دوست یزدی – گل ارا

مؤسسه خراسان

۵۹

حقی – علی

مؤسسه خراسان

۶۰

حیدری – امیر مسعود

مؤسسه خراسان

۶۱

خانی پور تیتکانلو- حمید

مؤسسه خراسان

۶۲

سلیمانی – محمد

مؤسسه خراسان

۶۳

سید نژاد مشهدی – نیما

مؤسسه خراسان

۶۴

قایم مقامی – امیر

مؤسسه خراسان

۶۵

گل محمدی – امیر

مؤسسه خراسان

۶۶

ابزن – ناصر

مؤسسه سلمان

۶۷

ایمانی مقدم – وحید

مؤسسه سلمان

۶۸

بزمی – پوریا

مؤسسه عطار

۶۹

ذاکر – سهیل

مؤسسه علامه

۷۰

کامیابی املش – ندا

مؤسسه علوم

۷۱

سقاییان – مرتضی

مؤسسه فخرالدین

۷۲

محمدی باجگیران – احسان

پیام نور استان تهران

۷۳

ملکی – حسین

پیام نور استان کرمان