اطلاعیه ثبت‌نام کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و مهندسی برق

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ۹۶ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و کارشناسی ارشد گرایش‌های مختلف مهندسی برق می‌رساند که ثبت‌نام در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه انجام می‌شود. لازم به ذکر است که فقط کلاس‌های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی از چهارشنبه ۲۴ آبان ماه آغاز خواهد شد. کلاس‌های سایر رشته‌ها در مقطع ارشد از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت‌نام کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مدارک لازم برای ثبت‌نام کارشناسی ارشد مهندسی برق