اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶


آن دسته از دانشجویان که تمایل دارند با رعایت مقررات آموزشی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دروس کارآموزی و پروژه را انتخاب نمایند، می‌توانند از روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ جهت انجام امور و کارهای مربوط به این دروس به دفتر آقای مهندس میرباذل مراجعه نمایند. تبعات ناشی از عدم مراجعه به موقع در بازه زمانی اعلام شده به عهده دانشجو خواهد بود.

شروع دوره کارآموزی از روز شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ خواهد بود.