قابل توجه دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه و دانشجویانی که سنوات تحصیلی آن‌ها به اتمام رسیده است:

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۵۳۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ و بر اساس مصوبه یکم جلسه هیأت امناء محترم صندوق رفاه دانشجویان در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۳ مبنی بر تعیین تکلیف بدهی دانشجویان مذکور، برای هریک از دوره های تحصیلی جهت شروع سررسید بازپرداخت بدهی مدت زمانی به شرح ذیل تعیین گردیده است:

"مقطع کاردانی ۳ سال، کارشناسی پیوسته ۶ سال، کارشناسی ناپیوسته ۳ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ۸ سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال از تاریخ شروع تحصیل"

لذا برای کلیه دانش آموختگانی که از صندوق رفاه دانشجویان تسهیلات دریافت نموده‌اند و مشمول مصوبه فوق گردیده‌اند، به صورت سیستمی دفترچه اقساط صادر شده است. لطفاً جهت اقدامات لازم به امور دانشجویی مراجعه نمایید.