برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

انجمن علمی-دانشجویی روانشناسی و برق به جهت اینکه امروزه سخنوری یکی از نیاز های اساسی زندگی ما در حال حاضر است اقدام به برگزاری این کارگاه نمود،این کارگاه به مدت ۲ ساعت در مورخ ۸ خرداد ماه برگزار گردید.