پذیرش زبان‌آموز در دوره‌های IELTS و TOEFL


گروه زبان مؤسسه آموزش عالی بهار در دوره‌های IELTS و TOEFL زبان‌آموز می‌پذیرد. اطلاعیه مربوط به این دوره‌ها در پوستر‌های زیر قابل مشاهده است.

برگزاری دوره‌های IELTS و TOEFL