قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری


تمام دانشجویان حسابداری ورودی ۹۵ که موفق به گذراندن درس روانشناسی عمومی نشده‌اند، در ترم مهر ۹۸-۹۷ ملزم به اخذ این درس می‌باشند.