ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷


آندسته از دانشجویان که با رعایت مقررات آموزشی تمایل دارند دروس پروژه و کارآموزی را جهت نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ انتخاب نمایند، می‌توانند از روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ به آقای مهندس میرباذل مراجعه نمایند.