تاریخ ثبت نام ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی ارشد


با توجه به تأخیر در اعلام لیست قبولی از جانب سازمان سنجش، ثبت نام با تأخیر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۱۹ شهریور ماه در محل مؤسسه برگزار می شود.