ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷


آندسته از دانشجویان که با رعایت مقررات آموزشی تمایل دارند دروس پروژه و کارآموزی را جهت نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ انتخاب نمایند، می‌توانند از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به مدیران گروه مراجعه نمایند.

شروع کارآموزی نیمسال دوم از روز شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ می‌باشد.