ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷


آندسته از دانشجویان که با رعایت مقررات آموزشی تمایل دارند دروس پروژه و کارآموزی را جهت نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷ انتخاب نمایند، می‌توانند از ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به مدیران گروه مراجعه نمایند.