اسامی پذیرفته شدگان المپیاد دانشجویی

مدیریت پژوهشی مؤسسه این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید امید است در پناه پروردگار با سعی و تلاش بیشتر شاهدموفقیت های روز افزون شما عزیزان باشیم