اطلاعیه برگزاری کلاس ها


به اطلاع دانشجویان میرساند که کلیه کلاس ها بصورت Offline و Online از طریق پرتال دانشجویی برگزار می شود.
دانشجویان موظف هستند روزانه پرتال دانشجویی خود را جهت دیدن ویدئو مربوط به دروسOffline و کانال رسمی تلگرام موسسه را جهت برگزاری کلاس های Online بررسی نمایند.