تصمیمات هیأت رئیسه مؤسسه آموزش عالی بهار با توجه به شرایط ویژه کرونا


۱- در خصوص برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸مقرر شد مطابق برنامه‌ریزی آموزش به شرح زیر صورت گیرد:
الف- دوره کارشناسی ارشد حضوری
ب- دوره کارشناسی و کاردانی بصورت حضوری یا مجازی با هماهنگی استاد درس
۲- مقرر شد سؤالات امتحانی حضوری طوری طراحی شود که سرفصل‌ها را پوشش داده و در مدت زمان ۶۰ دقیقه قابل پاسخگویی باشد. برای دروس خاص با نظر استاد درس تا ۷۵ دقیقه بلامانع است.
۳- برگزاری حداقل یک جلسه حضوری جهت رفع اشکال برای کلیه دروس، در صورت نیاز برای درس‌های خاص تا ۳جلسه قابل اجراست.
۴- دانشجویان می‌توانند تا تاریخ ۹۹/۳/۲۰ در صورت تمایل تا سقف ۲ درس را حذف نمایند. شهریه دروس حذف شده به صورت بستانکار در حساب دانشجو ذخیره می‌شود.
۵- در موارد خاص حذف کل ترم با درخواست کتبی دانشجو تا تاریخ ۹۹/۳/۲۰ و ارائه دلیل در شورای آموزشی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت حذف، شهریه دروس به صورت بستانکار در حساب دانشجو ذخیره می‌شود.
۶- از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ آزمایشگاه‌ها با تعداد دانشجوی محدود بصورت فشرده با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
۷- شورای مؤسسه بررسی جامعی از کلاس‌های برگزار شده بصورت آنلاین، آفلاین، حضوری انجام می‌دهد، تا در مواردی که سرفصل پوشش داده نشده یا بصورت مناسب اجرا نشده اقدام در رفع آن صورت گیرد.