تصمیمات هیأت رئیسه مؤسسه آموزش عالی بهار با توجه به شرایط ویژه کرونا ۹۹/۳/۱۹


۱- در خصوص حذف ۲ درس یا حذف ترم، زمان تا تاریخ ۹۹/۰۳/۲۵تمدید گردید.
۲- جهت انجام مصوبه فوق نیاز به مراجعه حضوری به مؤسسه نمی‌باشد، به شرح زیر می‌تواند صورت پذیرد:
الف. دریافت "فرم اشکالات آموزشی" از سایت مؤسسه
ب. تکمیل فرم با درج تاریخ و امضاء و ارسال تصویر آن به آدرس ایمیل زیر:

Email: stu.requests@baharihe.ac.ir

عنوان ایمیل: حذف- نام و نام خانوادگی
۳- مقرر شد دروسی که طبق ارزیابی آموزش با توجه به سرفصل، بطور مناسب اجرا نشده است به شرح زیر اقدام شود:
الف. دروس حذف و شهریه دروس حذف شده به صورت بستانکار در حساب دانشجو ذخیره میشود.
ب. بصورت ناتمام تلقی و پس از پایان بازه امتحانات دروس ادامه خواهد یافت.
۴- جهت هرچه بهتر برگزار شدن امتحانات مقرر شد بازه امتحانی به مدت ۲ برابر طبق برنامه اعلام شده قبلی گسترش یابد ( از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۷ الی ۹۹/۰۵/۰۲). برنامه جدید امتحانی متعاقباً اعلام خواهد شد.
۵- نحوه برگزاری امتحانات بصورت حضوری یا غیرحضوری برای هر درس بطور جداگانه تا قبل از شروع امتحانات اطلاع‌رسانی خواهد شد.