آگهی پرداخت شهریه دانشجویان مهمان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸


به اطـلاع می رساند جهت ثبت نام برای ترم تابسـتانی، می بایست فقط و فقط شهـریه متغیـر درس موردنظر خود را پرداخت نماییـد و هیچگونه شهـریه ثابتی دریافت نمی شـود!
لازم به ذکر است که شهریه متغیر هر یک واحد درس عمومی مبلغ ۳۱۴۸۲۲ ریال می باشـد.
نحوه ی پرداخت شهریه ترم تابستانی
باتشکر
امـور مالی

۱۳۹۹/۰۴/۲۳