ثبت نام بدون آزمون۱۳۹۹

داوطلبان و متقاضیان ثبت نام بدون آزمون جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درموسسه آموزش عالی بهار می توانند با این شماره :۰۹۹۲۱۶۰۶۳۱۹ تماس بگیرند.
کد رشته محل های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته