ثبت نام بدون آزمون۱۳۹۹

داوطلبان و متقاضیان ثبت نام بدون آزمون جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درموسسه آموزش عالی بهار می توانند با این شماره :۰۹۹۲۱۶۰۶۳۱۹ تماس بگیرند.
ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تمدید گردید. علاقه مندان با مراجعه به پرتال سازمان سنجش و یا حضورأ در مؤسسه بهار اقدام نمایند. کد رشته محل های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته