اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان گرامی ساعت کاری پرسنل مؤسسه تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۶ از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ می باشد.