ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک با سوابق تحصیلی

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ تمدید گردید.
علاقه مندان با مراجعه به پرتال سازمان سنجش و یا حضورأ در مؤسسه بهار اقدام نمایند.