ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ تمدید گردید. علاقه مندان با مراجعه به پرتال سازمان سنجش و یا حضورأ در مؤسسه بهار اقدام نمایند.