کلاس‌های نیمسال اول سال تحصــیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از روز سه‌شنبه ۹۹/۰۷/۰۱ آغاز می‌شود، مراتب زیر به استحضار اساتید محترم می‌رسد.‌


۱- آموزش در این نیمســال تلفیقی خواهد بود، یعنی بصورت حضــوری و غیرحضوری (آنلاین) است. توضیح اینکه مطالب مرتبط با درس بصورت آفلاین بعنوان پشتیبان درس می‌تواند در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

۲- برنامه برگزاری کلاس‌های حضوری (با تعداد محدودی از دانشجویان جهت رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی) توسط مؤسسه اطلاع‌رسانی می‌شود. دانشجویانی که در کلاس حضور پیدا نمی‌کنند بایستی آنلاین در کلاس شرکت نمایند.

۳- چگونگی انتخاب دانشجویان جهت حضور در کلاس اطلاع‌رسانی می‌شود.

۴- هرگونه تصمیم‌گیری جدیدی که در طول ترم بر اثر مقتضیات زمان توسط مؤسسه گرفته شود، از طریق سایت، شبکــه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مؤسسـه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵- از اساتید محترم اکیداً درخواست می‌گردد که در طول ترم ارزیابی مستمری از دانشجویان کلاس خود داشته باشند. توصیه می‌شود که اساتید محترم شیوه‌نامه مبسوط آموزش الکترونیکی مؤسسـه آموزش عالی بهار را در بخش آموزش الکترونیکی مطالعه نمایند.