ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته با سوابق تحصیلی بهمن ماه ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک، نرم افزار کامپیوتر، الکتروتکنیک با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) ازروز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.
علاقه مندان با مراجعه به پرتال سازمان سنجش و یا حضورأ در مؤسسه بهار اقدام نمایند.
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي «معدل كل ديپلم» دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال ۱۳۹۹ (نوبت بهمن ماه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي