۱۲ اسفند ۱۳۹۷

افزایش سقف وام شهریه برای سال تحصیلی آینده

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ دی ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

۱۸ دی ۱۳۹۷

ثبت نام صرفاً با سوابق تحصیلی برای بهمن ماه ۹۷

۱۸ آبان ۱۳۹۷

راهنمای درخواست وام شهریه از صندوق رفاه (جدید)

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تمدید مهلت ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی ارشد

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

۹ مرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد تابستان ۹۷-۱۳۹۶